Trung tâm bóng đá trẻ em Dương Minh chia sẽ video bài dạy kỹ thuật qua người trong bóng đá

Video kỹ thuật qua người 1

Video kỹ thuật qua người 2

Video kỹ thuật qua người 3

Video kỹ thuật qua người 4

Cung cấp HLV dạy bóng đá

Xem thêm video khác tại đây: http://www.duongminhfc.com/video/61-tro-choi-bong-da-tre-em-hlv-day-bong-da-nen-xem.html