Bài tập rê bóng và đổi hướng

Trọng tâm: Kiểm soát bóng khi thay đổi hướng

Yếu tố chính: Chạy và kiểm soát bóng, thay đổi hướng và chuyền bóng

Cách thực hiện:
1. Sắp xếp các cầu thủ làm hai nhóm.

2. Hai quả bóng hoạt đồng đồng thời điểm.

3. Người chơi phải dẫn bóng đi vào giữa hai điểm mốc (moc-cơ/nấm), sau đó chuyển hướng dẫn bóng và giữa hai điểm mốc tiếp theo và chuyền bóng cho người chơi ở nhóm đối diện.

4. Hãy hướng dẫn cầu thủ dẫn bóng chạy tốc độ nhanh, sau đó làm chậm lại để kiểm soát bóng và đổi hướng.

5. Sau khi chuyền bóng cho người chơi ở phía đối diện, cầu thủ di chuyển về cuối hàng để chờ lượt tiếp theo

Ghi chú: Trường hợp cầu thủ chưa thực hiện tốt hãy nhắc họ làm chậm lại

 

Tác giả: Dave UEFA

Biên tập: Trung tâm đào tạo bóng đá Dương Minh Sài Gòn (D.M.S)
Chuyên đào tạo bóng đá trẻ tại tp.hcm

Video bài tập bổ trợ với bóng