Các bài dạy bóng đá trẻ em từ AC Milan Soccer Schools

Bài 1: Bài tập tâng bóng

 

Những lợi ích tuyệt vời mà bóng đá mang lại cho trẻ

Bài 2: Các kỹ thuật động tác giả

 

Bài 3: Xoay trở, đổi hướng

 

Bài 4: Xút bóng

 >> Xem thêm: Hướng dẫn kỹ thuật di chuyển trong bóng đá cho trẻ em.