Chương trình huấn luyện bóng đá lứa tuổi 12 đến 14 của trung tam bong da tre em Dương Minh.

lớp học bóng đá lứa tuổi 12 đến 14

Mục Đích: Mục đích của chương trình huấn luyện bóng đá công đồng cho các em lứa tuổi 12- 14

Tổ chức huấn luyện có hệ thống, thúc đẩy sự phát triển lạnh mạnh, khỏe và cân đối, toàn diện các hệ thống, cơ quan và các bộ phận trong cơ thể. Mở rông và đa dạng hóa các phương pháp, phương tiện huấn luyện nhằm tạo nền móng vững chắc về Thể lực – Kỹ thuật – Chiến thuật – Đặc biệt là tâm lý.


Nhiệm vụ: Để đạt được mục đích trên chương trình đề ra những nhiệm vụ như sau:

1.    Tiếp tục nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện, kịp thời các tố chất theo các thời kỳ mẩn cảm của lứa tuổi.
2.    Làm cho học sinh nắm được những kỹ - chiến thuật cơ bản của môn bóng đá cùng một số kỹ năng vận động trong các môn thể thao khác để mở rộng, làm phong phú thêm vốn kỹ năng.
3.    Bồi dưỡng cho học sinh có hứng thú, sự yêu thích, động cơ tập luyện đúng đắn cùng phẩm chất tâm lý ổn định.
4.    Rèn luyện ý chí kiên cường, tính kỹ luật, tính nghệ thuật, thẩm mỹ, tác phong và đạo đức tốt đẹp.


Yêu cầu: Để hoàn thành những nhiệm vụ trên cần phải đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu sau:

1.    Đây là thời kỳ phát triển vàng son thứ hai của các em học sinh vì thế thông qua các trò chơi, các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao để rèn luyện sức khỏe thì HLV cần chú trọng tới các kỹ năng sống trong cộng đồng, tập thể, trách nhiệm của bản thân, thái độ ứng xử, lễ phép.
2.    Tiến hành tập luyện có hệ thống và kiểm tra đánh gia nghiêm nghặt theo kế hoạch đề ra một cách nghiêm túc.
3.    Đảm bảo đầy đủ các phương tiện, phương pháp và trang thiết bị tập luyện, thường xuyên đan xen quá trình tập luyện và thảo luận cùng các em học sinh.
4.    Huấn luyện viên ngoài kến thức chuyên môn cần phải có kiến thức sâu rộng  ở các lĩnh vực khác, đặc biệt là Tâm sinh lý lứa tuổi, đây là thời kỳ dậy thì. Các tuyến sinh dục của thiếu niên thực hiện chức năng hai chiều và tiết ra các hóc môn sinh dục vào trong cơ thể, chính các hoc môn này gây ảnh hưởng rất mạnh và đa dạng đến hoạt động của các cơ quan nội tạng, sự thăng bằng bên trong cơ thể của các em lứa tuổi 12-14 bị rối loạn đột ngột, khát vọng với việc biểu hiện sức sống vũ bảo của thiếu niên tăng lên. Trong thời kỳ này các em rất cần sự chú ý hướng dẩn sư phạm đặc biệt của những người làm công tác giáo dục, sự hướng nghị lực ngày càng phát triển của các em vào những hứng thú trí tuệ nghiêm túc, vào việc học tập nghệ thuật, đặc biệt là việc tập luyện thể thao, tham gia tích cực vào đời sống xã hội và lao động. Nếu không có ảnh hưởng sư phạm và hướng dẫn như thế các em thiếu niên sẽ có thể trở nên có hại đối với sức khỏe và tâm lý của các em.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA LỨA TUỔI 12-14.

I.    HỌC TẬP KỸ CHIẾN THUẬT
1.1.KỸ THUẬT CÓ BÓNG:
1.1.1. Làm quyen với bóng
1.1.2. Cảm giác bóng.
1.1.3. Kỹ thuật nhận bóng.
1.1.4. Kỹ thuật dẫn bóng.
1.1.5. Kỹ thuật đá bóng.
1.1.6. Kỹ thuật đánh đầu.
1.1.7. Kỹ thuật động tác giã.
1.1.8. Kỹ thuật tranh cướp bóng.
1.2. KỸ THUẬT KHÔNG BÓNG:
1.2.1. Kỹ thuật chạy trong bóng đá.
1.2.2. Kỹ thuật nhảy trong bóng đá.
1.2.3. Kỹ thuật đi bộ trong bóng đá.
1.2.4. Kỹ thuật phối hợp và sự thăng bằng.
1.2.5. Kỹ thuật động tác giã không bóng.
1.2.6. Kỹ thuật ném biên.
1.3.    HỌC TẬP CHIẾN THUẬT.
1.3.1.    Chiến thuật tấn công cá nhân
1.3.2.    Chiến thuật phòng ngự cá nhân
1.3.3.    Chiến thuật tấn công nhóm.
1.3.4.    Chiến thuật phòng ngự nhóm.
1.4.    RỀN LUYỆN CÁC TỐ CHẤT THỂ LỰC
1.4.1.    Phát triển thể lực chung
1.4.2.    Phát triển thể lực chuyên môn.
1.4.3.    Khả năng phối hợp vận động
1.4.4.    Mềm dẻo, khéo léo.
1.5. RÈN LUYỆN TÂM LÝ
1.5.1. Rèn luyện khả năng thị giác.
1.5.2. Rèn luyện khả năng thính giác.
1.5.3. Rèn luyện phản xạ.
II.    RÈN LUYỆN CÁC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CAO ĐẸP
2.1.     Rèn luyện ý chí.
2.2.     Tiên học lễ, hậu học văn.
2.3.     Rèn luyện tính kỹ luật.
III.    RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG SỐNG
3.1.    Ứng phó với môi trường tự nhiên.
3.1.1.    Ánh nắnng mặt trời.
3.1.2.    Không khí, độ ẩm.
3.1.3.    Sự thay đổi khị hậu.
3.1.4.    Thích nghi với sự thay đổi môi trường, khu vực, vùng miền, quốc gia.
3.2.    Ứng phó với môi trường xã hội.
3.2.1.    Văn hóa xếp hang.
3.2.2.    Kỹ năng giao tiếp.
3.2.3.    Kỹ năng tổ chức.
3.2.4.    Kỹ năng quản lý

 - Miễn học phí hoc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, không nơi nương tựa,...

Xem thêm: Chương trình dạy bóng đá lứa tuổi 15 đến 17