Tác giả: Dave Clarke - Soccer  UEFA

1. Xác định nhóm tuổi để lên bài tập theo thời lượng phù hợp.

2. Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, nổi bật.

3. Tập trung vào một kỹ năng chính cho mỗi bài tập.

4. Cho phép chạm bóng nhiều nhất có thể.

5. Lựa chọn bài tập phù hợp.

6. Kế hoạch tập luyện chu đáo, dài hạn.

7. Tối thiểu lời nói, giải thích.

8. Hạn chế tranh luận trong huấn luyện.

9. Các bài tập bổ trợ phải nên kết hợp với bóng.

10. Nếu có điều gì đó khó khăn, hãy khuyến khích người chơi làm chậm nó lại.

11. Sử dụng những bài tập để bỏ những thói quen xấu.

12. Bài tập có sự cạnh tranh là rất tốt.

13. Nếu bài tập đưa người chơi ra ngoài, hãy nhanh chóng đưa họ quay trở lại

14. Nói điều tích cực, động viên khích lệ.

15. Giáo viên phải yêu nghề