Bộ bài tập kỹ năng bóng đá cơ bản cho trẻ em của Nhật Bản

- Ball Control (Kiểm soát bóng)

- Passing and Receiving (Chuyền nhận bóng)

- 6 động tác giả 1 v 1 chuyển hướng

- Bài tập tốc độ

-  Changes of direction 1- 3 (thay đổi chuyển hướng)

-  Changes of direction 4 - 6 (thay đổi chuyển hướng)

-  Changes of direction 7 - 9 (thay đổi chuyển hướng)

 

-  Changes of direction 9 - 11 (thay đổi chuyển hướng)

 

 

Video áp lực 3 trái bóng (Game chiến thuật thi đấu)