Bộ bài tập dạy bóng đá cho trẻ em rất hay và dễ hiểu - Video bài tập dành cho huấn luyện viên bóng đá rất hay

-  Soccer Training - Warm Up Drills 1 (Bài tập bóng đá số 1 - Khởi động làm ấm )

- Soccer Training - Passing Drills 2 (Bài tập bóng đá số 2 - Luyện tập Chuyền bóng )

- Soccer Training - Shooting Drills 3 (Bài tập bóng đá số 3 - Luyện tập Sút bóng )

 

- Soccer Training - Touch on the ball drills (Bài tập bóng đá số 4 - Luyện tập cảm giác bóng - chạm bóng)

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP DẠY BÓNG ĐÁ DMS