Bài tập dẫn bóng kết hợp với sút bóng - rê bóng zigzag kiểm soát bóng - dạy bóng đá trẻ em

Thật tuyệt vời những người chơi có thể dẫn bóng và sút bóng, Sử dụng các hoạt động bóng đá kích thích người chơi tạo ra bài tập luyện bóng đá. Bài tập này bạn muốn thấy người chơi luyện tập rê bóng vào khoảng trống với những chướng ngại vật. Mục tiêu của bài này là kiểm soát bóng trong khi chạy kết hợp với sút bóng.

Chuẩn bị:

Chuẩn bị một khoảng sân với kích thước 35 x 35m với hai cầu gôn và đánh dấu điểm xuất phát và điểm kết thúc trên một đường thẳng. Sử dụng các cọc cờ đặt ké khung thành và không sử dụng các thủ môn. Chúng ta chia nhóm cho 8 -10 cầu thủ, Sử dụng bóng, áo bibs, nấm, cọc cờ và 2 cầu gôn.

Cách tổ chức:

 

 Chia nhóm người chơi thành 2 đội, mỗi đội 4 cầu thủ, Mỗi cầu thủ có một bóng và phải dẫn bóng vượt qua các nấm thấp. Khi họ đi ra khỏi các nấm họ có 3 giây để ghi điểm mà không được vượt qua đường ngang khung vực giới hạn như hình. Nếu ghi bàn ở ngoài mỗi lá cờ điểm được tính 5 và ghi bàn ở giữa điểm chỉ là 1 điểm.Trong lần thực hiện thứ 2 chọn một cầu mỗi đội khác nhau làm người hậu vệ cản nhưng phải ở trong phần giới hạn phía dưới. Trong lần thực hiện thứ 3 hậu vệ sẽ làm thủ môn, di chuyển bắt bóng khi cầu thủ dẫn bóng vừa hết nấm cuối cùng.

Kỹ năng:

Bài tập này danh cho việc dẫn bóng và khung vực đông đúc với một chạm và sút cầu môn, nó được thực hiện khó hơn khi tăng thêm các hậu vệ và là cách luyện tập tốt hơn để kiểm soát bóng 1 chạm.

1. Mỗi người chơi sẽ có một bóng và phải tập dẫn bóng theo đường zigzag được xếp bởi nấm thấp để đến khu vực sút bóng.

2. Người chơi sẽ chỉ có 3 giây để chọn vị tri của mình để dứt điểm vào gôn.

3. Bây giờ làm cho một người tấn công với một hậu vệ và để họ cố gắng ngăn chặn bất cứ cú sút nào từ cầu thủ tấn công, Họ phải đứng dưới đường kẻ ngang.

4. Tiếp theo hậu vệ đứng làm thủ môn và có thể di chuyển lên khi cầu thủ tấn công vượt qua nấm cuối cùng.

5. Trong tiến trình cuối cùng, các cầu thủ tấn công sẽ có ít thời gian hơn để chọn vị trí của mình dưới sức ép từ các hậu vệ và có thể bỏ khu vực giới hạn.