Thông báo giao hữu bóng đá nội bộ giữa các trung tâm bóng đá Dương Minh Sài Gòn như sau

1. U9-11: Quận 1 vs Quận 2

Thời gian: 14h00 ngày 12/01/2019 (Chiều Thứ 7)

Địa điểm: Sân bóng đá ĐH Y Dược - Đ/c: 41 Đinh Tiên Hoàng, Q1

Phụ trách: Thầy Hưng - Thầy Nhật

2. U13, 15, 17: Quận 2 vs Q4 

Thời gian: 7h30 ngày 13/01/2019 (Sáng Chủ Nhật)

Địa điểm: Sân bóng đá Kizciti - Đ/c: Đường 48 - Hoàng Diệu, Q4

Phụ trách: Thầy Cường - Thầy Hưng

3. U8-10: Bình Thạnh vs Quận 1

Thời gian: 15h00 ngày 13/01/2019 (Chiều Chủ Nhật)

Địa điểm: Sân bóng đá ĐH Y Dược - Đ/c: 41 Đinh Tiên Hoàng, Q1

Phụ trách: Thầy Nhật - Thầy Hưng