Chiêu sinh Lớp dạy bóng đá trẻ em tại  - Thủ Đức - Tp HCM

Trung tâm dạy bóng đá trẻ em Dương Minh Sài Gòn xin thông báo Chiêu sinh Lớp dạy bóng đá trẻ em tại Thủ Đức như sau

Đối tượng: 

U5: Các em học biên lứa dưới 5 tuổi

U7: Các em học viên từ 5 đến dưới 7 tuổi

U9: Các em học viên từ 7 đến dưới 9 tuổi

U11: Các em học viên từ 9 đến dưới 11 tuổi

U13: Các em học viên từ 11 đến dưới 13 tuổi

U15: Các em học viên từ 12 đến dưới 15 tuổi

U17: Các em học viên từ 15 đến dưới 17 tuổi

Lịch học lớp bóng đá tại Thủ Đức

1. Lớp Thứ 3,5: 17h30-19h (U5-9)

2. Lớp Thứ 3,5: 19h-20h30 (U10-16)

3. Lớp Thứ 7, CN: 16h-17h30 (U12-16)

4. Lớp Thứ 7, CN: 17h30-19h (U5-11)

Địa điểm:

Sân bóng đá Trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức

Địa chỉ: Số 53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Google Maps

Đăng ký: Gọi điện thoại trực tiếp: 097.849.4540  hoặc đăng ký online Click here

 Hỉnh ảnh học viên học bóng đá tại Trung tâm dạy bóng đá Dương Minh Sài Gòn

Học viên học bóng đá tại sân Thăng Long - Tân Bình