Bóng đá Dương Minh chia sẽ đến các bạn học video dạy bóng đá

Kỹ thuật đá bóng cơ bản nhất - phần 1

 

1. Kỹ thuật đá lòng bàn chân 

 

2. kỹ thuật đá mu trong 

 

3. Kỹ thuật đá mu chính diện 

 

4. Kỹ thuật đá má ngoài

 

 

5 Kỹ thuật chuyền dài