U10 Toàn Quốc - Cúp Viettel - Báo Nhi Đồng năm 2014 tổ chức tại Đà Nẵng.