Hình ảnh học viên bóng đá đăng ký ghi danh, kiểm tra tổng quát, vui chơi tại TT bóng đá Dương Minh Sài Gòn - Số 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình

Giúp trẻ đi - đứng - chạy vững hơn trước khi làm quen với trái bóng

Giúp trẻ đi - đứng - chạy vững hơn trước khi làm quen với trái bóng

Thi đấu trực tiếp để kiểm tra khả năng tự nhiên của trẻ

Trò chơi sử dụng bóng bằng tay đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn...

 

Tập huấn lớp bóng đá u15-17

Tập bóng với thang dây

Tập bóng với thang dây

Tập sút bóng

Khởi động và tập di chuyển không bóng