Hình ảnh ngày ghi danh học bóng đá 01-06-2014 tại TT Bóng Đá Dương Minh Sài Gòn - Sân Huấn Luyện Bay - Số 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Các giáo vụ chuẩn bị đón các bé, ngay từ sáng sớm đã có điện hoa chúc mừng của bạn bè, phụ huynh

 

Các phụ huynh, HLV giúp các bé tự điền phiếu ghi danh thông tin của mình

Các phụ huynh, HLV giúp các bé tự điền phiếu ghi danh thông tin của mình

Các học viên đăng ký ghi danh

Phu huynh chụp hình lưu niệm cùng HLV

Phụ huynh và học viên