Các em học viên tham gia ngày hội bóng đá tại IBP Biên Hòa, Đồng Nai.