Bóng đá và Futsal

Bóng đá được thi đấu ngoài trời, mặt khác futsal được thi đấu trong nhà, bóng đá thi đấu ở sân cỏ lớn, còn futsal thi đấu sân trong nhà nhỏ hơn. Một điểm khác nhau nữa nữa là số lượng người chơi, có 11 người chơi trong bóng đá, trong khi đó futsal chỉ có 5 người chơi.

Trong một trận đấu bóng đá, có 3 lần được thay thế người chơi. Số lượt thay thế người chơi không giới hạn đối với futsal, tuy nhiên ở futsal chỉ có 12 lượt thay thế trong mỗi đội.

Ném biên được sử dụng trong bóng đá, còn đá biên sử dụng trong futsal. Đồng hồ luôn chạy trong bóng đá, futsal sử dụng đồng đồ bấm giờ.

Nữa hiệp đấu trong bóng đá là 45 phút, còn đối với futsal là 20 phút, bóng đá không có thời gian hội ý, còn futsal có 1 lần hội ý trong nữa hiệp.

Cả bóng đá và futsal không cho phép thủ môn bắt bóng bằng tay khi cầu thủ đồng đội đưa bóng về, tuy nhiên trong futsal bóng phải qua sân mới được chuyện về thủ môn, còn bóng đá thì không giới hạn cầu thủ chuyền về cho thủ môn.

Trong một trận đấu bóng đá, người khi không được phép thay thế trở lại khi bị đuổi ra khỏi sân, còn futsal khi một cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân, sau khoảng thời gian 2 phút sẽ được đưa cầu thủ thay thế vào trở lại.

Khi đá phạt góc, quả bóng được đặt ở vòng tròn góc đối với bóng đá, còn với futsal, trái bóng phải đặt ở góc sân.

Tóm lại:

1. Bóng đá được thi đấu ở ngoài trời, còn futsal thi đấu trong nhà

2. Bóng đá có 11 cầu thủ, futsal chỉ có 5 cầu thủ

3. Trong một trận đấu bóng đá có tối đa 3 lần thay thế cầu thủ dự bị, trong khi đó ở futsal không giới hạn số lần thay đổi cầu thủ

4. Bóng đá mỗi hiệp đấu 45 phút, futsal mỗi hiệp chỉ 20 phút. Bóng đá không có hội ý giữa hiệp, futsal có 1 lần hội ý giữa mỗi hiệp đấu.

5. Đồng hồ chạy theo thời gian thực và có bù giờ trong bóng đá, đối với futsal thì sử dụng loại đồng hồ bấm giờ.